Termes i condicions

 • Reserves
 • Pagament
 • Activitat

Reserves

Totes les reserves de Montsec Activa tant de kayak, Aqua Bus, senderisme, paddle surf, vol tàndem en parapent, etc. s’han de realitzar de forma telemàtica a través del formulari de reserves que hi ha a la pàgina web http://reserves.montsecactiva.com/ .
No s’admetran reserves via telefònica.
Així mateix, es poden formular els dubtes que es considerin pertinents a través del formulari de contacte que hi ha a la pàgina web https://montsecactiva.com/contacta/ o via correu electrònic a: info@montsecactiva.com.
Just a l’enviar el formulari de reserva, el client rebrà un correu electrònic de Montsec Activa indicant que s’ha realitzat una reserva provisional. Montsec Activa revisarà la informació, i confirmarà la reserva mitjançant un altre correu electrònic, on s’indicarà:

 • Activitat reservada
 • Dia i hora d’inici
 • Les condicions generals de l’activitat i penalitzacions
 • El material necessari
 • La forma de pagament

Un cop rebut aquest correu electrònic, el client ha de confirmar la reserva via correu electrònic. La reserva queda confirmada i acceptada un cop Montsec Activa rep l’acceptació de les condicions per part del client.
En el cas de que no fos possible la realització de l’activitat, Montsec Activa ho informaria a través del correu electrònic.

Pagament

El pagament s’efectuarà de dos formes:

 • En metàl·lic a la nostra base nàutica el mateix dia de la realització de l’activitat
 • Amb targeta a les nostres oficines al Carrer La Font 11, Àger

Les cancel·lacions per part dels clients s’hauran d’avisar amb almenys 24 hores d’antelació. Si s’ha realitzat paga i senyal, l’empresa es reserva el dret de no retornar un 10% del import pagat.
L’entrega del material abans de la finalització del contracte no ocasionarà cap tipus d’abonament o reemborsament.

Activitat

Montsec Activa es reserva el dret d’anular l’activitat per motius meteorològics, de seguretat o tècnics. L’empresa ho comunicarà al client a través del correu electrònic.
També es reserva el dret de canviar part dels itineraris en el cas de que les condicions fluvials o de seguretat dels camins ho requereixin.
És d’obligat compliment el saber nadar i l’ús de l’armilla mentre s’estigui fent l’ús del kayak.
El lloguer es realitzarà amb o sense guia i es respectarà en tot moment el medi ambient i totes les instruccions que s’indiquin prèviament.
No es permet l’ús del kayak sota els efectes de l’alcohol, narcòtics o altres. L’empresa no tindrà cap responsabilitat civil, administrativa o penal per l’incompliment de l’indicat.
El client es compromet expressament a pagar a Montsec Activa l’import de tota classe de multes, despeses judicials i extrajudicials derivades de l’ús indegut, infraccions i tot tipus de normes que siguin dirigides contra l’objecte llogat.
Exceptuant el lloguer lliure de kayaks i Canoes, totes les altres activitats queden lligades a un horari. Per tant si el client no pogués arribar a l’hora establerta i indicada a la reserva, Montsec Activa es reserva el dret d’anul·lació o canvi d’activitat
Montsec Activa no es fa responsable del desperfectes o pèrdua d’objectes personals dels clients: càmeres, mòbils, roba…
El participant es dóna per adonat de les possibles dificultats de l’activitat i petites complicacions que puguin sorgir, ja que és un esport d’aventura i com a tal pot tenir un petit risc. Tot i això en les nostres explicacions prèvies a l’activitat explicarem com solucionar i anticipar-se als problemes.
El participant es fa responsable del material cedit per l’empresa i accepta l’abonament del import de l’objecte en cas de any o pèrdua. Aquest pagament el podrà fer:

 • Per transferència bancària
 • Amb targeta – carrer La Font 11, Àger
 • En efectiu

Els menors d’edat hauran de comptar amb l’autorització o estar acompanyats per una persona responsable.
El compromís de Montsec Activa comença amb l’activitat contractada, amb la qual cosa és responsabilitat del client el seu transport fins les instal·lacions o fins el lloc d’inici de l’activitat, en el seu cas. El contracte i la responsabilitat de Montsec Activa afecten exclusivament al treball directe dels seus tècnics i a l’organització de l’activitat.
Al preu dels programes i activitats està inclosa l’assegurança d’accidents i de responsabilitat civil. Els serveis de lloguer de material i equipament (sense guia), no compten amb la cobertura de l’assegurança de l’assistència. La informació completa sobre les condicions i cobertures de les assegurances està a disposició dels clients i s’enviarà al qui la sol·liciti.
En cas de divergència o litigi entre les parts d’aquest contracte, aquestes es sotmetran a la jurisdicció dels tribunals de Lleida.
Des de la confirmació de la reserva, el client assumirà de manera expressa, la totalitat de les presents Condicions Generals. En el cas que una persona inscrigui a una altra, assumeix en el seu nom totes i cadascuna d’aquestes Condicions Generals.